Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKEH1166 Kromatografinen analytiikka bioaloilla 5 op
Vastuutaho
Elintarvikekehitys
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa elintarvikelaboratoriossa työskentelyn käytännöt sekä yleisellä tasolla että elintarvikekehityksen käyttämien kromatografisten menetelmien osalta. Opiskelija osaa näytteiden esikäsittelyn kromatografisia analyyseja varten, kromatografiset tekniikat ja pystyy soveltamaan niitä käytännön työssä. Opiskelija osaa raportoida tuloksensa suullisesti ja kirjallisesti hyvän tieteellisen esitystavan mukaisesti.

Sisältö

Harjoitustyöt keskittyvät elintarvikkeiden analyysimenetelmiin hyödyntäen kromatografisia sovelluksia (kaasu- ja nestekromatografia). Kurssilla tutustutaan myös massaspektrometrin hyödyntämiseen detektiomenetelmänä.

Kurssi toteutetaan yhdessä Elintarvikekemian harjoitustöiden FOOD3750 kanssa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Perusosaaminen laboratoriotyöskentelystä ja kromatografiasta (esimerkiksi FOOD3585 Kromatografia tai vastaavat tiedot).

Opetuskieli

suomi, englanti

Opetuskieli suomi, tarvittaessa englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi

Pakollinen läsnäolo aloituspalaverissa, laboratoriotöissä ja tulosten esitystilaisuuksissa sekä hyväksytyt työselostukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kevät lukukausi. Kolmannen vuoden kevät TkK-opiskelijoille

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences