Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0057 Biotekniikan instrumentointi 5 op
Vastuutaho
Biotekniikka (tekn.ala)

Yleiskuvaus

Opittavat työelämätaidot: Kyky oppia ja omaksua uutta nopeasti. Analyyttinen ja kriittinen tulosten tarkastelukyky. Kommunikaatiotaidot kuten suullinen ja kirjallinen viestintätaito sekä vuorovaikutustaidot.

Osaamistavoitteet

Ymmärtää biotekniikassa ja diagnostiikassa käytettävien erilaisten mittalaitteiden ja instrumenttien toimintaperiaatteita. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksinkertaisia piirikaavioita ja niihin liittyvien komponenttien toiminnan sekä osaa tehdä piirikaavioiden avulla sähkökytkentöjä. Lisäksi opiskelija tutustuu biotekniikan instrumentteihin liittyvään optiikkaan ja ohjelmoinnin alkeisiin.

Sisältö

Opiskelijat rakentavat diagnostiikassa käytettäviä mittalaitteita kuten esimerkiksi PCR-laitteen tai verensokerimittarin, ja suorittavat laitteiden kalibroinnin sekä määritysten optimointia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Laboratorioharjoitustyö suoritetaan pienryhmätyöskentelynä. Laboratoriotyöskentelyn jälkeen opiskelija pitää suullisen esitelmän ja kirjoittaa artikkelimuotoisen työselostuksen. Lisäksi kurssin pääasiat kuulustellaan kirjallisena tenttinä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences