Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0159 A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous, luennot 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Luentokurssilla opiskelija perehtyy elämäntavan, elämäntyylien, kulttuurin ja vapaa-ajan käsitteisiin sekä niitä koskeviin taloussosiologisiin tutkimuskäytäntöihin. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida yksilöiden erilaistuvia elämäntapoja ja näiden yhteyksiä yhteiskunnan rakenteellisiin tunnuspiirteisiin.

Sisältö

Luentokurssin aikana tutustutaan elämäntavan muutoksiin sekä elämäntapoihin vaikuttaviin tekijöihin kuten työhön, ajankäyttöön, kulutusvalintoihin, sukupolvien välisiin eroihin, kansainvälistymiseen sekä laajemmin kulttuurin käsitteen monimuotoistumiseen. Lisäksi luentokurssilla pohditaan poikkeavuuden kulttuurisia taloudellisia merkityksiä nyky-yhteiskunnassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 20 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet