Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0160 A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous, kirjallisuus 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Kirjallisuusosiossa opiskelija perehtyy elämäntavan, etenkin kulttuurin taloussosiologiseen tutkimukseen. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida yksilöiden erilaistuvia elämäntapoja kansallisesta ja globaalista näkökulmasta..

Sisältö

Kirjallisuusosiossa tutustutaan suomalaisen elämäntavan muutoksiin etenkin kulttuurinkulutuksen näkökulmasta. Lisäksi kirjallisuus avaa näkökulmia elämäntapojen samanlaistumiseen ja globaalin kulutuskulttuurin pohdintaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Purhonen ja työryhmä (2014): Suomalainen maku. Helsinki, Gaudeamus, sivut 1-217. 

2. Bryman (2004): The disneyization of society. London, Sage Publications. (HUOM: e-kirjana kirjaston kokoelmissa)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet