Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0161 A.2 Kulutussosiologia, luennot 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, mitä kulutus on taloussosiologisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Kurssi antaa aineopintotasoisen kuvan kulutussosiologiasta.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään sosiologisiin kulutusteorioihin klassisista jälkimoderneihin. Lisäksi kurssilla luodaan katsaus suomalaisen kulutusyhteiskunnan syntyyn, kehitykseen ja viimeaikaisiin trendeihin sekä tarkastellaan kulutusta esimerkiksi sukupuolen, iän ja luokka-aseman näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Kurssi suoritetaan oppimispäiväkirjalla, jonka osana opiskelija pitää viikon ajan kulutuspäiväkirjaa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
A.2 Kulutussosiologia (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
A.2 Kulutussosiologia (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
A.2 Kulutussosiologia (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
A.2 Kulutussosiologia (Taloussosiologia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet