Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0162 A.2 Kulutussosiologia, kirjallisuus 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila

Osaamistavoitteet

Opiskelijan näkemys kulutuksesta taloussosiologisena ilmiönä syvenee. Kurssi antaa aineopintotasoisen kuvan kulutussosiologiasta.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kulutusta ja kulutusyhteiskuntaa sekä globaalista että suomalaisesta näkökulmasta käsittelevään kirjallisuuteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Stillerman (2015): The sociology of consumption. A global approach. Campridge, Polity.
2. Artikkelikokoelma, joka saatavilla kurssin Moodle-sivulta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
A.2 Kulutussosiologia (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
A.2 Kulutussosiologia (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
A.2 Kulutussosiologia (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
A.2 Kulutussosiologia (Taloussosiologia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet