Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4019 A.3 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, osa 1 4 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositeltavat edeltävät opinnot TILM3525 TILASTOTIETEEN PERUSKURSSI SOVELTAJILLE.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tutkimusprosessin luonteen, tilastollisen päättelyn perusteet ja osaa kuvailla aineistoja ja muuttujia. Tärkeää on myös ymmärtää mihin tutkimuksella pyritään tilastollisia menetelmiä käytettäessä.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi tilastollisen päättelyn perusteita sekä aineistojen ja muuttujien kuvailua.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Tilastotieteen peruskurssin voi suorittaa samaan aikaan Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien kurssin kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Kurssi sisältää luentoja, ohjattuja harjoituksia ja kirjallisuuden opiskelua.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssi sisältää luentoja, ohjattuja harjoituksia ja kirjallisuuden itseopiskelua.
Kurssin oheislukemistona voi käyttää seuraavia kirjoja:
Alkula, Pöntinen & Ylöstalo (1994/2002) Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät.
Holopainen & Pulkkinen (2002/2008) Tilastolliset menetelmät.
Nummenmaa, Holopainen & Pulkkinen (2014/2016) Tilastollisten menetelmien perusteet.
Vehkalahti (2008/2014) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
A.3 Tutkimusmenetelmät (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet