Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0170 S.1 Taloussosiologian teoria, essee 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija syventyy valitsemaansa taloussosiologian aihealueeseen. Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijaa tutkielmatyöskentelyssä ja ohjata opiskelijaa häntä itseään kiinnostavien taloussosiologisten kysymysten pariin.

Sisältö

Opintojaksolla laaditaan essee valitusta taloussosiologisesta aiheesta. Essee kirjoitetaan kurssin oppikirjan sisältämien aihealueiden pohjalta pro-gradu tutkielmaan tai tutkielmasuunnitelmaan liittyen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Esseen aiheesta ja rajauksesta keskustellaan kurssin vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esseen kirjoittamisessa käytettävä oppikirja:

Swedberg (2003): Principles of economic sociology. Princeton, Princeton University Press.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
S.1 Taloussosiologian teoria (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
S.1 Taloussosiologian teoria (Taloussosiologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet