Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0172 S.2 Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen 6 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kirjoittamaan tieteellisen artikkelin.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi tieteellisen artikkelin kirjoittamisen prosessi vaihe vaiheelta. Kurssi on tarkoitettu pro gradu -työnsä artikkelimuodossa tekeville tai tutkielmastaan tieteellistä artikkelia työstäville perustutkinto-opiskelijoille sekä jatko-opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Ryhmä kokoontuu yhteisesti sovittuina aikoina. Tapaamiskertojen välissä opiskelijat työstävät käsikirjoituksiaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Kurssin suorittaminen edellyttää opiskelijalta vahvaa sitoutumista. Kurssille otetaan kerralla enintään viisi opiskelijaa. Valinta tehdään kurssin vastuuhenkilölle toimitettavien artikkelisuunnitelmien perusteella. Ks. tarkempi ohjeistus taloussosiologian opetussuunnitelmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Seminaari ja kirjalliset työt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet