Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0034 Käännettyjen tekstien analysointi 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja / yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Ennen 2014 aloittaneille pakollinen edeltävä kurssi RANS0001 Kielioppi.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ranskan ja suomen kielen rakenteellisia eroja sekä osaa arvioida, miten ne kääntämiseen vaikuttavat. Opiskelija tuntee sellaisia kääntämisen perusperiaatteita kuin yksinkertaistaminen ja neutralisointi. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida tekstin rakennetta ja tyyliä. Opiskelija ymmärtää, miten tekstejä luokitellaan tekstilajeihin ja –tyyppeihin ja miten ne vaikuttavat käännösratkaisuihin.

Sisältö

Käännettyjen tekstien ja lähdetekstien analysointi. Pienimuotoisia käännösharjoituksia kieliopilliset rakenteet ja tekstuaaliset piirteet huomioiden.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustehtävät + tentti + kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Lisätietoja

Kurssin järjestämisestä ilmoitetaan lukukausittain julkaistavassa opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset