Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0030 Kulttuurituotteiden analysointi 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Ennen 2014 aloittaneilla pakollinen edeltävä kurssi RANS0003 Yhteiskunta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ranskalaisen nykykulttuurin keskeisimpiä tuotteita ja osaa analysoida niitä. Hän pystyy tarkastelemaan, miten kulttuuriset merkitykset rakentuvat ja miten ne sijoittuvat kontekstiinsa. Hän ymmärtää, millaisia ovat populaarikulttuurin tuotteet, niiden osatekijät ja millaiseen viestintään ne kuuluvat.

Sisältö

Kurssilla käsitellään ranskalaisia kulttuurituotteita (kirjallisuus, elokuva, valokuva, musiikki, mainonta, media, pelit) ja annetaan välineitä niiden merkityksen analyysiin (intertekstuaalisuus, myytti, narratiivisuus, jne.).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Luento- ja harjoituskurssi, ryhmätyöskentely, parityöskentely

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Näyttökoe
  • ranskaksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö ja sen esittäminen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Lisätietoja

Opetusta on 4h/vk (2h/vk/luento + 2h/vk kirjalliset harjoitukset, luento joka toinen viikko).
Kurssin järjestämisestä lukuvuonna 2017-2018 ilmoitetaan lukukausittain julkaistavassa opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset