Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0047 Tutkimus ranskan oppiaineessa 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettajat, yliopistonlehtorit, professorit
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
25 op.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Luentosarjan aikana opiskelija tutustuu ranskan oppiaineessa tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen ja sen tuloksiin. Hän saa kattavan kuvan tieteellisen tutkimuksen tavoitteista, tutkimusproblematiikasta, aineistoista ja menetelmistä sekä siitä, millaisissa tutkimusryhmissä tätä tutkimusta tehdään ja muista tutkimusprosessiin liittyvistä asioista. Kurssi on tarkoitettu aineopintojen ja syventävien opintojen opiskelijoille.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista, joilla henkilökunta kertoo omista tutkimusaiheistaan ja -tuloksistaan. Lisäksi luetaan tieteellisiä artikkeleita ja tutustutaan muuhun aineistoon.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • ranskaksi

1. Osallistuminen luennoille.
2. Ennakkotehtävien tekeminen: artikkelien lukeminen, aineistoon tutustuminen, tehtävien tekeminen.
Kurssin lopputehtävänä:
-aineopintojen opiskelijat: joko tehtävä 3 tai 4
-syventävien opintojen opiskelijat: joko tehtävä 4 tai 5

3. Luentopäiväkirja. Luentojen ja ennakkotehtävien perusteella laaditaan 4-5 sivun pituinen luentopäiväkirja, jossa esitetään kriittistä pohdintaa seuratuista luennoista ja esitelmistä. Luentopäiväkirjan kirjoittamista varten annetaan erillinen ohjeistus.
4. Tutkimussuunnitelma. Jonkun tunnilla esitellyn lähestymistavan mukaan laaditaan tutkimussuunnitelma, joka voi toimia myöhemmin proseminaarin tai graduseminaarin tutkimussuunnitelmana.
5. Analyysi. Jonkun tunnilla esitetyn lähestymistavan mukaan laaditaan analyysi, jossa käytetään hyväksi tunnilla käsiteltyä aineistoa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. - 4. vuosi

Lisätietoja

Kurssi käy aineopintojen lisäksi syventävien opintojen kaikkien opintopolkujen opiskelijoille.
Kurssin järjestämisestä ilmoitetaan lukukausittain julkaistavassa opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset