Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLT0005 P1 JOHDATUS POLITIIKAN TUTKIMUKSEEN 5 op
Vastuutaho
Poliittinen historia ja valtio-oppi
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja/professorit, kv-linja ja pj-linja

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut tuntee valtio-opin ja kansainvälisen politiikan peruskäsitteet ja- teoriat, hahmottaa alojen suhteen muihin yhteiskuntatieteisiin ja tuntee keskeisten tutkimussuuntausten perusteemat.

Sisältö

Kurssi esittelee valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen peruskäsitteet ja -teoriat, tutkimusotteet ja -suuntaukset, oppihistoriaa sekä suhteet lähitieteisiin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opintojakso suoritetaan luentokurssina. Luentokuulustelussa tentitään myös oppimateriaalina oleva kirjallisuus.
Sivuaineopiskelijat voivat halutessaan suorittaa kurssin kirjatenttinä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Pääaineopiskelijat: Opintojakso suoritetaan luentokurssina. Luentokuulustelussa tentitään myös oppimateriaalina oleva kirjallisuus.
Sivuaineopiskelijat: Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa kurssin myös kirjatenttinä, mutta luentokurssia suositellaan vahvasti. Kirjatentti tentitään opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit luentokurssiin osallistujille: Luentomuistiinpanot, luennolla jaettava materiaali ja Hakovirta, H.: Maailmanpolitiikka: teoria ja todellisuus (toinen uudistettu laitos, osat I, II, III ja VII) ja Heywood, A.: Politics (3. laitos, luvut 1, 12-18, 20; tai vastaavat luvut muista laitoksista)

Oppimateriaalit sivuaineopiskelijoiden kirjatenttiin: Hakovirta H.: Maailmanpolitiikka: teoria ja todellisuus (toinen, uudistettu laitos) ja Heywood A.: Politics (3. laitos kokonaan)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet