Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033068 MAS35 Mainonta ja kulutuskulttuuri 18 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Ulla Hakala ja Miia Grenman
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
Edeltävät opinnot
MA5 (nykyinen MA13)

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinointiviestinnän ja kulutuksen roolin yhteiskunnassa ja tunnistaa, miten niitä voidaan tutkia ja suunnitella.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan markkinointiviestintää ja kulutusta ja niiden merkitystä nyky-yhteiskunnassa. Kurssilla avataan mainonnan ja kulutuskulttuurin teorioita ja sovelletaan niitä käytännössä sekä teoreettisissa harjoituksissa että yhteistyöyritysten caseissa. Opintojakso suoritetaan I-II periodin aikana ja sen suorittaminen edellyttää osallistumista MAS32 ja MAS33 opetukseen. I-periodin aikana opiskelija osallistuu kurssin MAS32 Kulutuskulttuuri ja markkinointijärjestelmä teoriaopetukseen, minkä ohella suoritetaan viikottaiset harjoitukset projektiryhmässä. Kurssiin sisältyy myös ns. 48h-tentti (yksilötyö). II-periodin opiskelija osallistuu kurssin MAS33 Mainonta ja media teoriaopetukseen, minkä ohella suoritetaan asiakasyrityksille laaja case-harjoitus. Harjoituksen tekemistä fasilitoivat vierailijaluennoitsijat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

EI TARJOLLA LUKUVUONNA 2017-2018.

I-periodi: Luento-opetus ja ohjaustunnit 44h.
II-periodi: Luento-opetus ja ohjaustunnit 44h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen luento-opetukseen, teoreettiset case-harjoitukset ja yhteistyöyritykselle laadittu case-raportti.
MA033023 MAS35.1 Strateginen suunnittelu, 9 op.
MA033024 MAS35.2 Luova mainonta, 9 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Percy, Larry; Elliot, Richard. Strategic advertising management. New York, Oxford Press 2009 (tai uudempi).
2. Rodgers, Shelly; Thorston, Esther (toim.). Advertising theory. New York, Taylor & Francis 2012.
3. Turow, Joseph; McAllister, Matthew P. (toim.) The advertising and consumer culture. New York,Routledge 2009.
4. Muu luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Lisätietoja

Kurssille valitaan 15-20 opiskelijaa kirjallisten hakemusten (= vapaamuotoinen motivaatiokirje) perusteella. Hakuohjeet julkaistaan intranetissä.

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MAS40.

HUOM: opintojakso on tarjolla joka toinen lukuvuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet