Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU1067 Toimiminen ruotsin kielen opiskelijatuutorina 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Kielikeskus/ OKL Rauma: lehtori Outimaija Lehtinen

Osaamistavoitteet

Opiskelijatuutori omaksuu kielen opettamiseen liittyviä didaktisia valmiuksia sekä edelleenkehittää omaa ruotsin kielen taitoaan.

Sisältö

Opiskelijatuutori opettaa ruotsin kieltä oman alansa opiskelijoille, joilla on heikko ruotsin kielen taito. Hän tukee ohjattaviaan näiden toiveiden mukaisesti tutkintoon sisältyvällä kurssilla vaadittavien kotitehtävien tekemisessä, tekstintuottamisessa ja suulliseen esitykseen valmistautumisessa. Hän auttaa myös tutkintoon sisältyvän kurssin alkukielioppikokeeseen ja loppukuulusteluun kertaamisessa. Hän voi halutessaan kokeilla erilaisia menetelmiä ja materiaaleja oppimisen tehostamiseksi.

Toteutustavat

- Opiskelijatuutori antaa ryhmäopetusta/(yksilöohjausta) 24 t sekä valmistelee ohjaustaan 29 t.
- Opiskelu tapahtuu pienryhmissä (3-5 henkilöä) tai tarvittaessa yksilöohjauksena.
- Kurssin vastuuhenkilö (Outimaija Lehtinen) valitsee halukkaiden joukosta kullekin ryhmälle opiskelijatuutorin.
- Opiskelijatuutori sopii ohjattavien kanssa tapaamisten ajankohdista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Opiskelijatuutori pitää opetuspäiväkirjaa (tiedot tapaamisten ajankohdista ja kestosta, osallistujista ja sisällöstä pääpiirteittäin).

Opiskelijatuutori saa antamastaan ohjauksesta ja sen vaatimasta itsenäisestä työskentelystä 2 op:n opintosuorituksen. Itsenäinen työskentely (29 t) sisältää paitsi ohjauksen valmistelua, myös tapaamisen vastuuhenkilön (Outimaija Lehtinen) kanssa kurssin alussa ja lopussa. Tarvittaessa tuutori voi ottaa yhteyttä vastuuhenkilöön myös kurssin aikana. Opiskelijatuutori saa pitämästään ohjauksesta erillisen todistuksen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Huom! Tämä opintojakso tarjotaan vain Raumalla!

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet