Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU1068 Ruotsin kielen tukikurssi opiskelijatuutorin ohjauksessa 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Kielikeskus/ OKL Rauma: lehtori Outimaija Lehtinen

Osaamistavoitteet

Ohjattava parantaa ruotsin kielen taitoaan tuutorin avulla. Opintojakson tuella ohjattavalla on paremmat valmiudet suorittaa tutkintoon sisältyvä ruotsin kurssi.

Sisältö

Ohjattava saa opiskelijatuutorilta apua tutkintoon sisältyvän ruotsin kurssin suorittamisessa. Hän saa tukea kurssin kotitehtävien tekemisessä, tekstintuottamisessa ja suulliseen esitykseen valmistautumisessa. Tuutori auttaa tarvittaessa myös tutkintoon sisältyvän kurssin alkukielioppikokeeseen ja loppukuulusteluun kertaamisessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

- Tilanteen vaatiessa myös yksilöohjausta.
- Tukikurssia käydään rinnan tutkintoon sisältyvän ruotsin kurssin kanssa.
- Ohjattavat ilmoittautuvat kurssin vastuuhenkilölle (Outimaija Lehtinen), joka ohjaa heidät opiskelijatuutorille.
- Ohjattavat sopivat opiskelijatuutorin kanssa tapaamisten ajankohdista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Ohjattava saa vastaanottamastaan ohjauksesta 2 op:n opintosuorituksen. Opintosuoritus sisältää myös 29 t opiskelijan itsenäistä työskentelyä, jolloin opiskelija opiskelee ruotsin kieltä itsenäisesti saattaakseen perusosaamisensa tutkintoon sisältyvän kurssin vaatimalle tasolle. Ohjattava pitää kurssin aikana oppimispäiväkirjaa, jonka hän luovuttaa kurssin päätyttyä vastuuhenkilölle.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Huom! Tämä opintojakso tarjotaan vain Raumalla!

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet