Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL3409 Teknologian filosofia 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Mika Metsärinne

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee teknologian filosofian perusteita ja osaa soveltaa teknologian filosofian perusteita käsityökasvatuksen tuottamistoiminnassa.

Sisältö

Teknologian filosofiaa tarkasteleviin artikkeleihin perehtyminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 80 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tenttien suorittaminen kolmesti vuodessa (tarkemmat vuosittaiset tenttiajat ilmoitetaan Nettiopsussa).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

Berg Olsen, J-K. & Selinger, E. (eds.) 2009. New Waves in Philosophy of Technology. Palgrave Macmillan, s. 1-168.

Scharff, R-C. & Dusek, V. (eds.) 2009. Philosophy of Technology. The Technological condition. An Anthology. Blackwell Publishing (first published 2003), s. 170-244.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma