Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK1334 Käsityötekniikoiden alkeet tuutorointiperiaatteella 3 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja (tn-sisällöt) ja yliopisto-opettaja Virpi Yliverronen

Osaamistavoitteet

- osaa soveltaa omaa käsityöllistä osaamistaan opetus- ja ohjaustuokioissa
- osaa tarkastella opetus- ja ohjaustilanteita kokonaisuuksina
- osaa suunnitella ja toteuttaa ohjaustoimintaa työturvallisuus huomioiden
- osaa organisoida OT-työskentelyn ohjausta käsityön peruskurssien (KSP2, KSP3, MO9, VK11) opiskelijoille

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Opintojakson suorittamisesta kiinnostunut opiskelija ottaa yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön ja sopii hänen kanssaan tuutorointijakson toteutuksen yksityiskohdista. Opiskelija toimii sovitulla opintojaksolla työskentelyn ohjaajana sekä pienryhmäopetuksessa yhdessä kurssin opettajan kanssa että omatoimisen työskentelyn aikana itsenäisesti. Opiskelija voi toimia ohjaajana saman perusopintojakson eri pienryhmissä. Opiskelija pitää omaa kurssipäiväkirjaa ja laatii ohjausjakson päätyttyä oppimastaan portfolion.
Itsenäisestä työstä 9 t on omatoimisen työskentelyn ohjausta. Työtuntien jakautumisesta voidaan sopia ohjaustarpeiden mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
 • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen, opintojakson toteutussuunnitelma, kirjalliset tehtävät (kurssipäiväkirja ja portfolio)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vuosi. Käsityökasvatuksen perusopinnot täytyy olla suoritettuina. Mikäli opiskelijalla on tutkintotodistus soveltuvista ammatillisista opinnoista tai työtodistus käsityöalan riittävästä osaamisesta, kurssin voi suorittaa myös 1. vuonna.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelija perehtyy ohjauksessaan olevan kurssin kurssikirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaaliin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma