Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0006 Käsityön työpajan ohjaaminen tuutorointiperiaatteella 3 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja (tn-sisällöt) ja yliopisto-opettaja Virpi Yliverronen

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti käsityöteemaan perustuvan työpajatyyppisen opetuskokonaisuuden, joka voi kohdentua opiskelijan omaan erityisosaamiseen
- osaa markkinoida kurssiaan toisille opiskelijoille
- osaa huomioida erityisesti työturvallisuuteen liittyvät asiat opintojakson suunnittelussa ja toteutuksessa

Sisältö

Opiskelijatuutori ohjaa toisille opiskelijoille käsityön työpajaa. Työpajan sisältö sovitaan erikseen opiskelijoiden tarpeiden ja opiskelijatuutorin erityisosaamisen perusteella. Opiskelijatuutori suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa työpajatoiminnan, huomioi työturvallisuuden ja valmistaa tarvittavaa opetusmateriaalia. Opiskelijatuutori huolehtii työpajaan liittyvästä tiedottamisensta. Opiskelijatuutori dokumentoi ja arvioi omaa toimintaansa ohjauspäiväkirjan avulla ja laatii näiden perustalta porfolion.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Opintojakson suorittamisesta kiinnostuneella opiskelijalla täytyy olla tutkintotodistus soveltuvista ammatillisista opinnoista tai työtodistus riittävästä käsityöalan osaamisesta. Opiskelija ottaa yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön ja sopii hänen kanssaan työpajan toteutustavasta.
Työpajan toteutuminen edellyttää vähintään viisi ennakkoilmoittautunutta opiskelijaa, jotta kurssi toteutuu.
Kurssin osanottajat hankkivat ja maksavat itse kaikki kurssimateriaalinsa.
Opiskelijatuutori hankkii itse opetuksessa tarvitsemansa materiaalin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi

Opintojakson suunnittelu ja toteuttaminen, ohjauspäiväkirja ja portfolio.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma