Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1217 Varhaiskasvatuksen integraatioprojekti 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Jarmo Kinos

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa toimia rakentavasti ja omaa valmiuksia yhteistyöhön kasvatusyhteisön kanssa yhteisesti asetettujen pitkä aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi
- osaa suunnitella ja toteuttaa eri taidelajien ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan yhdistävän pitkäkestoisen projektin
- kykenee soveltamaan eri taidelajeja omaan pedagogiseen toimintaansa
- ymmärtää eri taidelajien keskeisen merkityksen varhaiskasvatuksen pedagogiikassa
- ymmärtää kansainvälisen yhteistyön yhtenä opettajien ammattitaidon rakentajana

Sisältö

- varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja taideaineet
- projektityöskentely
- kansainvälisyys opettaja-ammatissa
- työyhteisötaidot
- viron varhaiskasvatus ja lastentarhat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 105 t 0 t

Projektityöskentely 28 t, opintomatka, harjoitustyö, oheiskirjallisuutta projektien sisältöihin liittyen, itsenäinen työskentely 105 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma