Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1209 Vapaavalintainen harjoittelu 3–6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Hanna Alho-Kivi

Osaamistavoitteet

Opiskelija on laajentanut ja syventänyt näkemyksiään varhaiskasvatuksen suuntauksista, esiopetuksesta tai perusopetuksen alaluokkien opetuksesta valitsemalla harjoitteluympäristön omien intressiensä mukaisesti.

Sisältö

Varhaiskasvatuksen eri muodot, esiopetus tai perusopetuksen alaluokkien opetus.

Toteutustavat

Työharjoittelu 115 t ja ryhmäohjausta 2 t ja omaehtoista työskentelyä 14 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Harjoittelu voidaan suorittaa alle kouluikäisten lasten päivähoidossa, esiopetuksessa tai alkukasvatuksessa: esim. alle kolmivuotiaat, erityispäivähoito, vaihtoehtopedagogiikkojen mukaan toimivat päiväkodit, taito- tai taidepainotteiset päiväkodit, perhepäivähoidon ohjaus, lastensuojelun toimipisteet, erilaiset asukas- ja perhepuistot, perusopetuksen 1.-2. -luokat Rauman normaalikoulussa yms TAI kasvatustieteen perus- ja aineopinnot suorittanut opiskelija voi suorittaa tämän jakson SO1- harjoittelun vaatimusten mukaisesti.
Harjoittelun suorittaminen hyväksyttävästi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma