Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1218 Perhepäivähoito osana varhaiskasvatusta 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Hanna Alho-Kivi

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- on perehtynyt perhepäivähoitoon osana suomalaista päivähoitojärjestelmää sekä sen eri muotoihin ja ominaispiirteisiin.
- saa valmiuksia toimia perhepäivähoidon ohjaajan työssä.

Sisältö

- perhepäivähoito: toimintamuodot ja erityispiirteet
- perhepäivähoitaja varhaiskasvatuksen toteuttajana
- perhepäivähoidon ohjaajan tehtävät ja perhepäivähoidon laatu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 80 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Suoritustavasta sovitaan yhdessä jakson opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisessa tentissä tentittävä tai esseen pohjana käytettävä kirjallisuus:

 1. Parrila, S. 2003. Perhepäivähoito osana suomalaista päivähoitojärjestelmää. Näkökulmia perhepäivähoidon laatuun ja sen kehittämiseen. Väitöstutkimus. Oulun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta, s. 25–187.
 2. Alho-Kivi, H. & Keskinen, S. 2002. Kodissa vaan ei kotona. Perhepäivähoito varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä. Helsinki: Tammi.
 3. Tikka, T. 2007. Taitavaksi hoitajaksi, arvostetuksi kasvattajaksi. Ammatillinen sosialisaatio perhepäivähoitajan työssä. Väitöstutkimus. Joensuun yliopisto: Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta.
 4. Alho-Kivi, H. 2005. Perhepäivähoito lapsen sosiaalisen kehityksen edistäjänä. Teoksessa T. Parkkinen, & S. Keskinen (toim.) Lapsen sosiaalisen kehityksen moninaisuus. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 21.
 5. Alho-Kivi, H., Nyström, M. & Keskinen, S. 2010. Tuhmia vai kilttejä? Perhepäivähoitajien näkemyksiä lapsuuteen ja lapsiin. Teoksessa R. Korhonen, M-L. Rönkkö & J. Aerila. (toim.) Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma