Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1338 Luonto- ja ympäristökasvatuksen syventävä kurssi 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella ja toteuttaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista luonto- ja ympäristökasvatusta eri-ikäisille lapsille
- ymmärtää luonnon monimuotoisuuden pienten lasten toiminta- ja oppimisympäristönä
- opiskelija tuntee erilaisia lasten luonto- ja ympäristökasvatuksen menetelmiä

Sisältö

- kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
- luonto pienten lasten oppimisympäristönä
- luonto- ja ympäristökasvatuksen erilaiset toimintatavat ja menetelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 70 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Opintojakson materiaali on osin opiskelijan itse kustannettava. Opintojaksoon voi sisältyä opiskelijoiden itsenäistä ryhmätyöskentelyä. Kontaktiopetus järjestetään resurssien puitteissa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson kirjallisuus ja tehtävät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma