Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1340 Vaihtoehtopedagogiikka varhaiskasvatuksessa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Jarmo Kinos

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee varhaiskasvatukseen vaikuttavien keskeisten vaihtoehtopedagogiikkojen ajattelutapoja ja periaatteita
- kykenee kehittämään omaa pedagogista ajatteluaan vaihtoehtopedagogiikkojen periaatteita hyödyntäen
- osaa huomioida ja soveltaa eri vaihtoehtopedagogiikkojen periaatteita lasten institutionaaliseen kasvatukseen ja opetukseen

Sisältö

- vaihtoehtopedagogiikka
- varhaiskasvatuksen pedagogiikka
- pedagogiikan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 80 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opintojakson voi suorittaa myös lukupiirityöskentelynä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Holt, N. 2007. Bringing the High/Scope Approach to your Early Years Practice. Routledge.

2. Isaacs, B. 2008. Bringing the Montessori Approach to your Early Years Practice. Routledge.

3. Nicol, J. 2007. Bringing the Steiner Waldorf Approach to your Early Years Practice. Routledge.

4. Paalasmaa, J. (toim.) 2011. Lapsesta  käsin. Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja. Jyväskylä: PS-kustannus.

5. Thornton, L. & Brunton, P. 2008. Bringing the Reggio Approach to your Early Years Practice. Routledge.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma