Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1662 Ainejärjestön hallituksessa toimiminen 2–4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL, Rauma: koulutussuunnittelija Pirjo Lehti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Ainejärjestön hallituksessa toimimisesta voi saada opintopisteitä toimittamalla vapaamuotoisen anomuksen opettajankoulutuslaitoksen ao. yksikköön sijoitetulle koulutussuunnittelijalle. Anomukseen tulee sisällyttää kirjallinen raportti suoritetuista töistä sekä ainejärjestön puheenjohtajan allekirjoitus. Opintopisteitä voi saada enintään kahdelta vuodelta yhteensä enintään neljä opintopistettä siten, että vuoden toiminnasta voi saada enintään kaksi opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työmäärää ja kaksi opintopistettä 54 tunnin työmäärää. Opintopisteet anotaan vuosittain. Kuluvan vuoden toiminnasta voi anoa opintopisteitä aikaisintaan kuluvan vuoden joulukuussa. Opintopisteet sijoitetaan tutkinnon muihin opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma