Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0064 Ero18. Monikulttuurisuus erityisopettajan työssä 4 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan monikulttuuristumisen vaikutukset erityisopettajan työhön ja osaa ottaa huomioon monikulttuurisuuden tuomat haasteet omassa toiminnassaan.

Sisältö

- aihealueen keskeiset käsitteet, maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikka, yhteiskunnan käytännöt ja lainsäädäntö erityisesti erityiskasvatuksen näkökulmasta
- monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen kohtaaminen

Toteutustavat

Mikäli opetusta järjestetään, luennot 12 t TAI essee, mikäli opetusta ei järjestetä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Mikäli opetusta järjestetään, osallistuminen opetukseen ja luentoihin liittyvien oheistehtävien suorittaminen. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Mikäli opetusta ei järjestetä, esseen kirjallisuuden tiedot saa vastuuhenkilöltä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
IV Erityiskysymykset (Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma