Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ERIR0065 Ero19. Erityisopetus ja sukupuoli 4 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marita Neitola

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida yhteiskunnan, kasvatuksen ja koulutuksen sukupuolistavia käytäntöjä ja rakenteita sekä sukupuoleen liittyviä muita eroja kouluympäristössä. Opiskelijalla on valmiuksia omien ajattelutapojensa reflektointiin ja sukupuolisensitiivisen pedagogiikan soveltamiseen opetuksen käytännöissä.

Sisältö

- erilaiset lähestymistavat sukupuoleen
- sukupuoli käsitteenä
- sukupuoli ja kasvatuksen/koulutuksen käytännöt
- sukupuoli ja muut erot
- opettajan sukupuoli
- sukupuolisensitiivinen pedagogiikka

Toteutustavat

Luento-opetus 16 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Mikäli opetusta järjestetään, opintojakso suoritetaan osallistumalla opetukseen ja lukupiirityöskentelyllä. Lukupiirityöskentelystä tehdään suunnitelma ja työskentely raportoidaan. Tarkemmat ohjeet lukupiirityöskentelystä annetaan opintojakson ensimmäisellä luennolla. Mikäli opetusta ei järjestetä, opintojakso suoritetaan esseenä. Essee kirjoitetaan valinnaisesta tematiikasta, jonka kirjallisuudesta valitaan 3-4 teosta/artikkelia. Tarkemmat ohjeet esseen kirjoittamisesta saa vastuuhenkilöltä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus- ja artikkeliluettelon saa vastuuhenkilöltä.

 

Lisätietoja

Opintojakso ei keskity erityisesti erityisopetukseen, vaan koulutukseen yleensä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
IV Erityiskysymykset (Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma