Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTDK2007 Linko Education Hackathon 2 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tiedekunta
Vastuuhenkilö
Turun yliopisto, koulutuksen toimiala: koulutussuunnittelija Minna Aslama

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- on saanut valmiuksia monialaiseen tiimityöskentelyyn
- on saanut valmiuksia oman- ja ryhmän toiminnanohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen
- on saanut valmiuksia oman uran ja ammatti-identiteetin pohdintaan

Sisältö

Keskeiset sisällöt
- Tulevaisuuden työelämätaidot:
o monialainen tiimityö
o ongelmanratkaisukeskeinen työskentely
o oman ja ryhmän toiminnanohjauksen suunnittelu ja toteutus
o relevantin tiedon hakeminen ja hyödyntäminen
- Yritysyhteistyö
- Oman osaamisen käytäntöön tuominen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Relevantti haastekohtainen materiaali yhteistyöyritysten tarjoamana ja itsenäisenä tiedonhakuna.

Lisätietoja

Linko Education Hackathon tuo yhteen osaajia eri ammattialoilta koulutuksen kehittämiseksi. Hackathon on tapahtumaformaatti, jonka aikana ratkaistaan todellisten organisaatioiden kohtaamia haasteita pienissä ryhmissä. Hackathon-termi tulee sanoista to hack ja marathon, missä to hack tarkoittaa asioiden järjestämistä uudella tavalla purkamalla ne ensin pieniin osiin, kun taas marathon viittaa pitkäkestoiseen, intensiiviseen suoritukseen. Hackathon on usein viikonlopun mittainen ja tiimit saattavat työskennellä läpi yön ja vaatii työskentelytapana sinnikkyyttä sekä epävarmuuden sietämistä. Hackathonissa olennaista on ratkaista ongelmia tai kehittää haluttua tuotetta tai palvelua tavoilla, joita ei ole vielä ennen ajateltu, siis koota palaset yhteen uudella tavalla. Hackathonin tunnusomaisia piirteitä ovat tehokas tiimityöskentely ja nopeatempoisuus. Kyse on siis tehostetusta innovaatio- ja ongelmanratkaisupainotteisesta tapahtumasta, missä ryhmän tuotos on yleensä enemmän kun sen jäsenten summa. Lisätietoja: www.linkossa.fi, team@linkossa.fi.

Opintopisteiden saamiseksi opiskelijan tulee Hackathoniin osallistumisen lisäksi kirjoittaa reflektio siitä, miten Hackathoniin osallistuminen vaikuttaa omaan ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Reflektio toimitetaan osoitteisiin eduopo@utu.fi ja team@linkossa.fi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden laitoksen tarjoamat muut opinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Opettajankoulutuslaitos
Tutkintoon sisällytettävät muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, kasv.