Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1341 Laitoksen musiikkitoiminnan ohjaaminen tuutorointiperiaatteella 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Pirkko Martti

Osaamistavoitteet

Opiskelijatuutori omaa erilaisten laulu- ja soitinkokoonpanojen johtamiseen tai toiminnan ohjaamiseen liittyviä valmiuksia. Opiskelijat/oppilaat saavat - harrastetoiminnan luonteesta riippuen - erilaista laulamiseen, soittamiseen ja musiikin tekemiseen liittyvää ohjausta.

Sisältö

- kuoro- tai lauluyhtyetoimintaa, bänditoiminnan ohjaamista, musiikkiteknologian käyttöön perustuvaa musiikin tekemistä, erilaisiin tilaisuuksiin suunnattujen esitysten harjoittamista jne. (tuutorin valinnasta riippuen)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Opiskelijatuutori voi suorittaa ohjauksen useamman lukuvuoden aikana ja se voi koostua useammasta erityyppisestä toiminnasta hänen oman valintansa tai kampuksen ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Hän voi myös itse ehdottaa tai tarjota laitoksen opiskelijoille tai normaalikoulun oppilaille erityyppistä harrasteluonteista musiikkitoimintaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma