Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0847 Pianonsoiton ohjaaminen opiskelijoille tuutorointiperiaatteella 3 op
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Pirkko Martti

Osaamistavoitteet

Opiskelijatuutori omaksuu pianonsoiton opettamiseen liittyviä didaktisia valmiuksia, opiskelijaoppilas omaksuu opettajan työssä tarvittavia pianonsoiton valmiuksia.

Sisältö

- vapaan säestyksen alkeita (säestäminen sointumerkeistä, erilaisia säestystyylejä ja -komppeja, melodian soittaminen, improvisoinnin alkeita)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Opetus tapahtuu ryhmissä (3-5 henkilöä).

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelijatuutori saa antamastaan 30 t opetuksesta 3 op opintosuorituksen (itsenäinen työskentely 50 t opetuksen valmistelua ja lehtorin ohjausta).
Opiskelija-oppilas saa vastaanottamastaan 30 t opetuksesta 3 op opintosuorituksen (itsenäinen 50 t soiton harjoittelua).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma