Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1343 Yhteistyökurssi sidosryhmien kanssa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää koulun eri yhteistyömahdollisuudet sidosryhmien kanssa tai tekee opetuskokeilun jossakin koulussa tai päiväkodissa jonkin teoreettisen näkemyksen pohjalta

Sisältö

- yhteistyöprojekti

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 78 t 0 t
Seminaari 2 t 0 t

Seminaarityöskentely 2 t (projektin alustus ja loppuraportit). Jakso painottuu omatoimiseen projektityöskentelyyn, jota on 78 t. Kullekin osallistujalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan tarjolla olevien yhteistyömahdollisuuksien ja laitoksen resurssien rajoissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma