Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL3410 Suomi ja sivistys 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Lauri Kemppinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla suomenkielisen koululaitoksen ja vapaan kansansivistystyön syntyä Suomessa 1800-luvulla. Lisäksi hän kykenee muodostamaan käsityksen 1800-luvun kasvatusihanteista ja -käytännöistä siten, että osaa kertoa millaisia periaatteita kodeissa ja kouluissa pyrittiin noudattamaan. Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä, miten kieli- kulttuuri- ja koulutuspolitiikka liittyivät toisiinsa suomalaisessa 1800-luvun puolivälin julkisessa keskustelussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 80 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentin voi suorittaa loka-, tammi- tai toukokuun tiedekunnan tenttipäivinä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

Kemppinen, L. 2001. Sivistys on Suomen elinehto. Yrjö Sakari Yrjö Koskisen Kasvatusajattelu ja koulutuspolitiikka vuosina 1850–1882. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C – osa 168.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma