Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL1333 Kriittinen ajattelu 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Lauri Kemppinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee erittelemään kriittisen ajattelun tunnusmerkkejä tenttikirjassa esitetystä esimerkkiaineistosta. Hän osaa kuvailla esimerkkien avulla vakuuttelun ja uskottavuuden rakentamisen mekanismeja. Niin ikään hän osoittaa pystyvänsä pohtimaan syitä siihen, millaisia esteitä kriittisen ajattelun opettamisella/ omaksumisella on. Tutustuessaan moraalikeskustelun (väitetty rappio) kritiikkiin (videoaineisto) hän kykenee paitsi erittelemään Laineen esittämät argumentit, ja osaa myös kertoa miten esitelmän argumentaatio on rakennettu. Tutustuttuaan James Randin videoituun luentoon opiskelija osaa kertoa millaisia esimerkkejä luennoitsija nosti esiin puhuessaan hyvistä ja huonoista argumenteista/ perusteluista, ja pystyy muodostamaan perustellun käsityksen Randin agendasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 80 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentin voi suorittaa syys-, tammi- tai toukokuun tiedekunnan tenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus ja videoaineisto:

1. Lauerma, H. 2008 (tai uudempi). Huijaus. Rohkaisua, johdattelua, psykoterroria. Porvoo: Duodecim.

2. Matti Laine: Onko moraalimme häviämässä? (SkepsisFinland –kanavalla YouTubessa. Osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=b3poz_gM2Bs&list=UUUjKsme7lu-hX7JmAaKPWbw)

3. Skepsis esittää: James Randi "The Sleep of Reason" (osat 1-6). (SkepsisFinland –kanavalla YouTubessa. Osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=BzeZd_LhLnk&list=UUUjKsme7lu-hX7JmAaKPWbw)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Rauma (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma