Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL2007 A6. Discourse Studies and Pragmatics 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
15 op.
Edeltävät opinnot
English Language and Linguistics (tai aiempien opintosuunnitelmien vastaava Introduction to Linguistics) ja/tai Yleisen kielitieteen perusteet; ja Fonetiikan perusteet ja/tai English Phonetics; sekä Grammar 1 ja muita perusopintojen kursseja.

Osaamistavoitteet

-Opiskelija ymmärtää diskurssianalyysin ja pragmaattisen teorian peruskäsitteet.
-Opiskelija osaa soveltaa em. metodeja englannin kieleen sen erilaisissa käyttötilanteissa.
-Opiskelija on tietoinen rakenteista ja variaatiosta puhutussa, kirjoitetussa ja tietokonevälitteisessä diskurssissa.

Sisältö

Diskurssianalyysin perusteihin tutustuminen teoriassa ja käytännössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 100 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 2 periodia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Lisätietoja

Poikkeustapauksessa opintojakson voi suorittaa itsenäisesti kirjatenttinä; tentittävät teokset ja tenttipäivät ilmoitetaan oppiaineen intranetsivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Gradulinjojen esittelykurssit (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset