Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0035 Kielitietoisuus ja vieraan kielen oppiminen - Conscience métalinguistique et apprentissage 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Yleiskuvaus

Ce cours propose de réfléchir à des questions liées à la conscience métalinguistique et à son rôle dans l'apprentissage de langues étrangères. Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les notions de base et les théories contemporaines. L'étudiant saura réfléchir de manière analytique et appliquer ce qu'il a appris dans les exercices divers tout en consolidant son identité plurilingue.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kielitietoisuuteen ja vieraan kielen oppimiseen liittyvän terminologian, ymmärtää aihepiiriin kuuluvia erilaisia tutkimussuuntauksia ja osaa hakea lisätietoa aihepiiristä ja arvioida kriittisesti eri lähteitä. Hän osaa soveltaa oppimaansa harjoitustehtävissä ja liittää oppimansa osaksi omaa opintopolkuaan samalla vahvistaen kielellistä identiteettiään.

Sisältö

Tutustuminen vieraan kielen oppimista ja kielitietoisuutta käsitteleviin teorioihin, tutkimukseen ja menetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento- ja harjoituskurssi ja/tai monimuoto-opetus TAI kirjallinen tentti

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi

Suorituskieli sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Aikaisintaan 2. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatenttiä varten luetaan artikkelit

1) Elisabeth Demont (2001). Contribution de l'apprentissage précoce d'une deuxième langue au développement de la conscience linguistique et à l'apprentissage de la lecture. International Journal of Psychology 36 (4), pages 274–285.

2) El Euch, S. (2010). Attitudes, motivations et conscience métalinguistique chez des bilingues et des trilingues adultes : effets, similarités et différences. Language Awareness 19 (1) : 17−33.

3) Turcotte, C. & Cloutier, E. (2014). Le rappel stimulé pour mieux comprendre les stratégies de lecture d’élèves du primaire à risque et compétents. Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l’éducation 37 (1), 72-95.

JA TEOS

Pietilä, Päivi & Lintunen, Pekka (toim.) 2014. Kuinka kieltä opitaan. Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Helsinki: Gaudeamus.

Lisätietoja

Kurssi on avoin myös muille Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset