Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0016 Käännösviestintä yhteiskunnassa 5 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja / yliopistonlehtori / professori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kääntämisen merkitystä yhteiskuntien toiminnalle, tiedonvälitykselle ja kielenkäytölle sekä hahmottaa käännösalan ammattilaisten asemaa yhteiskunnassa.

Sisältö

Kääntämisen vaikutus yhteiskunnassa (esim. kielten kehittymiseen, kielipolitiikkaan, uskontojen leviämiseen, tiedonvälitykseen, kulttuurin ja tieteellisen tiedon kehittymiseen ja levittämiseen), kääntäjän tekijänoikeudet ja etiikka, käännösalan ammattien kehitys.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Aikaisintaan 2. opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Lisätietoja

Kurssi sopii erityisesti käännösviestinnän opintopolulle suuntautuville opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kielitieto ja viestintä (Saksan kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset