Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HTDK0029 Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op
Vastuutaho
Hum.tdk:n suoritukset
Vastuuhenkilö
Folkloristiikan yliopisto-opettaja, projektipäällikkö Tapio Onnela sekä hkt-laitoksen koordinaattori Kai Miikkulainen ja kkt-laitoksen koordinaattori Marko Stenroos
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin on kokonaisuus, joka luo katsauksen digitaalisuuden merkitykseen ja vaikutukseen humanistisessa tutkimuksessa. Opiskelija tutustuu digitaalisten ihmistieteiden uusiin menetelmiin ja työkaluihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee digitaalisten ihmistieteiden työvälineitä ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteita.

Sisältö

Kurssilla perehdytään digitaalisiin työvälineisiin kuten paikkatiedon, tekstinlouhinnan, tutkimustietokantojen, kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien, tekijänoikeuksien, etiikan sekä datan visualisoinnin kaltaisiin menetelmiin ja kysymyksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3. METODIOPINNOT (Suomen historia)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A4. KIRJALLISUUDEN TUTKIMUSALOJA (Kotimainen kirjallisuus)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, hum.