Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0025 Digitaaliset ihmistieteet kielentutkimuksessa 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Vastuuhenkilö
Professori, yliopistonlehtori ja/tai -opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu digitaalisten aineistojen ja teknologioiden käyttöön liittyviin menetelmiin, tutkimusaineistojen muodostukseen, tallennukseen, hallintaan ja säilytykseen. Hän tutustuu avoimen tieteen periaatteisiin ja digitaalisen tutkimuksen etiikkaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiä digitaalisia työvälineitä ja toimintatapoja. Hän osaa muodostaa ja hallita opinnäytetöidensä digitaalisia tutkimusaineistoja tutkimuseettisellä tavalla.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin digitaalisiin työmenetelmiin ja toimintatapoihin harjoitustehtävien avulla

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitusseminaari [suomi]
Harjoitustehtävät [suomi]
Harjoitustyö [suomi]

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hajic, Jan 2004. Linguistics meet Exact Sciences. Teoksessa: A Companion to Digital Humanities. http://digitalhumanities.org/companion/view?docId=blackwell/9781405103213/9781405103213.xml&chunk.id=ss1-2-7&toc.id=0&brand=9781405103213_brand

Jensen, Kim Ebensgaard 2014. Linguistics in the digital humanities: (computational) corpus linguistics. MedieKultur: Journal of media and communication research, Vol 30, Number 57. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/15968

Jones, Rodney H., Alice Chik & Christoph A. Hafner. 2015. Discourse and digital practices: doing discourse analysis in the digital age. New York: Routledge. (ebrary)

Laaksonen, Salla-Maaria; Matikainen, Janne; Tikka, Minttu. (toim.) 2013. Otteita verkosta: verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino.

Page, Ruth; Barton, David; Unger, Johann Wolfgang; Zappavigna, Michele. 2014.

Researching Language and Social MediaA Student Guide. New York: Routledge. (ebrary)

Rogers, Richard. 2013. Digital methods. Cambridge, Mass.: MIT Press. (ebrary)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset