Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1002 Sivuaineen tutkielma, P (sivuaineopiskelijoille) 20 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
professorit, yliopistonlehtorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vanhojen opetussuunnitelmien mukaan: RAKI1032 Tutkielmaseminaari, RAKI1033 Tieteellinen kirjoittaminen, RAKI1034 Tieteellinen suullinen esittäminen.

Osaamistavoitteet

Kirjoittamalla itsenäisesti sivuaineen tutkielman opiskelija osoittaa hallitsevansa alan tieteellisen tutkimuksen perusvalmiudet: hän osaa hakea aikaisempaa tietoa itsenäisesti ja hyödyntää sitä kriittisesti, pystyy rajaamaan mielekkään tutkimuskysymyksen, valitsemaan sopivan aineiston ja menetelmät ja tuottamaan uutta tietoa sekä hallitsee tieteellisen esitystavan oppiaineen työkielellä.

Sisältö

Opintojaksolla kirjoitetaan sivuaineen tutkielma (40-50 sivua).

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • ranskaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Sivuaineen tutkielmasta annetaan kirjallinen lausunto vain erillisestä pyynnöstä. Sivuaineen tutkielman tarkastajana toimii opintosuorituksesta vastaava opettaja (yleensä professori).

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset