Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM3004 Korpus-työpaja, V 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Kirsti Siitonen ja Tommi Kurki

Osaamistavoitteet

Valmentaa opiskelijaa seminaarityöskentelyyn. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kurssin käytyään tekemään omaa tutkimustaan korpusaineistoja monipuolisesti käyttäen. Lisäksi hän tuntee eri korpuksia, hallitsee korpustutkimuksen teorian perusteet ja tuntee korpustutkimukselle tyypilliset tutkimusasetelmat.

Sisältö

Metodityöpaja. Korpustutkimuksen teoriaa ja käytäntöä. Korpusten rakenne ja luonne. Korpusten muodostamiseen liittyvä teoria. Korpustutkimusmetodit. Laitoksen korpusten sekä valtakunnallisten korpusten esittely. Korpuspoiminnot.

Toteutustavat

Työpaja (kontaktiopetusta 20 tuntia, osa opetuksesta tietokoneluokassa).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen, kullekin kokoontumiskerralle kotitehtävät, kirjallisuutta, harjoitustyö ja harjoitustyön esittely.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Ennen tutkielmaseminaaria.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Työpajaan otetaan 20 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset