Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0028 Vuorovaikutus ja diskurssi - Interaction et discours 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
professori / yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Le cours portera sur l'analyse des interactions et l'analyse du discours, surtout sur les approches et méthodologies contemporaines ainsi que sur les notions de base. Le but est d'introduire des corpus numériques des interactions orales et effectuer des transcriptions. L'étudiant saura faire des différences entres des interactions ordinaires et institutionnelles.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee vuorovaikutuksen ja diskurssin tutkimuksen perusteet ja nykysuuntaukset. Hän hallitsee keskeiset käsitteet ja metodisia lähestymistapoja. Hän tuntee mm. vuorovaikutuksen korpuksia, osaa tehdä transkriptiota ja analysoida vuorottelujäsennystä. Opiskelija tunnistaa erilaisten arkisten ja institutionaalisten keskustelutyyppien eroja. Hän ymmärtää, miten merkitykset rakentuvat vuorovaikutuksessa tai diskursseissa, kuten identiteetit, ideologiset tai kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen liittyvät seikat.

Sisältö

Vuorovaikutuksen ja diskurssintutkimuksen käsitteet, teoreettiset ja metodologiset lähestymistavat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
 • ranskaksi
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi

Osallistuminen opetukseen, tentti ja/tai harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Syventävien opintojen alkuvaihe.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Traverso, Véronique.1996. La conversation familière : analyse pragmatique des interactions. Lyon : Presses Universitaires de Lyon.

Maingeneau, Dominique 2014. Discours et analyse du discours. Paris : Armand Colin.

 

Lisälukemistoa:

Adam, Jean-Michel, Viprey, Jean-Marie 2009. Corpus de textes, textes en corpus. Corpus 8

Fracchiolla, Beatrice. Romain, Christina. Moĭse, Claudine. Auger, Nathalie (eds.). 2013. Violences verbales : analyses, enjeux et perspectives. Rennes : Presses universitaires de Rennes.

Mazière, Francine. 2005. L'analyse du discours : histoire et pratiques. Paris : Presses Universitaires de France.

Moirand, Sophie. 2007. Les discours de la presse quotidienne : observer, analyser, comprendre.Paris : PUF, 2007.

Charaudeau, Patrick, Maingueneau, Dominique (eds.). 2002. Dictionnaire d'analyse du discours. Paris : Seuil.

Lisätietoja

Kurssin voi sijoittaa joko aineopintoihin tai syventäviin opintoihin kieliasiantuntijan ja tutkijan opintopolulle.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset