Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1015 Kieliteknologia 5 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
tutkijatohtori

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee yleisimmät kieliteknologian sovellukset, kuten syntaktiset jäsentimet ja kielentarkistimet, sekä ymmärtää niiden toiminnan perusteet.

Sisältö

Tutustuminen kieliteknologian yleisiin sovelluksiin, kuten syntaktisiin jäsentimiin ja oikeinkirjoitusohjelmiin sekä niiden toiminnan perusajatuksiin. Lisäksi kurssilla perehdytään joihinkin kieliteknologiaa hyödyntäviin kielitieteen osa-alueisiin, kuten korpuslingvistiikkaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset