Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
107505.0 Syntaxe et sémantique du français (Åbo Akademin kurssi) 5 op
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Osaamistavoitteet

Résultats escomptés :
Différencier les différents niveaux linguistiques et faire des liens entre eux. Détecter et identifier des phénomènes linguistiques. Discuter de ces phénomènes et les analyser.
Compétences générales acquises :
Réflexion analytique.

Sisältö

But et contenu :
Compléter les compétences linguistiques acquises précédemment. Approfondir un domaine spécifique. Trouver des pistes de sujets de recherche en vue du mémoire de maîtrise.

Toteutustavat

Enseignement : Séminaires et exercices toutes les deux semaines, journal de bord. Travail oral et écrit.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • ranskaksi

Travail écrit.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. [plusieurs éditions disponibles].

Soutet, Olivier. Linguistique. 2005. Paris : Presses Universitaires de France.

Matériaux distribués en classe ; bibliographie indiquée par l'enseignant en charge du cours.

Lisätietoja

Ks. tarkemmat tiedot Åbo Akademin opinto-oppaasta

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset