Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1022 Ranskan kielen oppiminen ja opettaminen - Apprentissage et enseignement du français (FLE) 5 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Yleiskuvaus

Le cours portera sur les approches et méthodologies contemporaines dans le domaine de l'apprentissage/l'enseignement ainsi que sur les notions de base. Le but est d'introduire différents corpus et effectuer des analyses détaillées dans de contextes spécifiques. L'étudiant saura appliquer ce savoir dans un travail individuel ou en binôme.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ranskan kielen oppimisen ja opettamisen osa-alueen perusasiat, erilaisia tutkimussuuntauksia, metodologioita ja tuloksia tietystä näkökulmasta sekä osaa soveltaa oppimaansa.

Sisältö

Tutustuminen ranskan kielen oppimisen ja opettamisen teorioihin, tutkimukseen ja menetelmiin.

Toteutustavat

Kirjallinen tentti

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • ranskaksi

Suorituskieli sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaetaan tunnilla ja/tai sovitaan erikseen opiskelijan kanssa.

Kirjatentteihin luettavasta kirjallisuudesta saa lisätietoja oppiaineen intrasivuilla julkaistavasta kirjallisuuslistasta. Esseen suorittamisesta pitää aina sopia etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset