Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet » Valinnaisopintokori
MEDV2049 Opiskelutaidot 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, valinnaisopinnot
Vastuuhenkilö
suunnittelija Erika Österholm, Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö (TUTKE)

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään opiskelun ja oppimisen taitoihin, joita yliopisto-opiskelussa ja lääketieteen alan koulutuksissa edellytetään. Opintojakson käytyään opiskelija tietää yliopisto-opiskeluun soveltuvia opiskelustrategioita ja -tekniikoita sekä osaa arvioida omia opiskeluprosessejaan. Hän ymmärtää opiskelun olevan taito, jota voi kehittää. Tavoitteena on kurssin kautta lisätä monipuolisesti opiskelijan ymmärrystä itsestä oppijana, tukea opiskelijan hyvinvointia ja asiantuntijaksi kasvua.

Sisältö

- Taitava opiskelu lääketieteen alalla
- Oppiminen ja muistitoiminnot
- Opiskelustrategiat, luku- ja muistitekniikat
- Opiskelu yksin & ryhmässä
- Oppimisen itsesäätely, itsensä johtaminen
- Motivaatio, ajankäyttö ja stressin hallinta
- Opinnäytetyön tekemisestä (gradu, syvärityö)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Luento-opetusta, Moodle-kotitehtäviä sekä oma opiskelun minikehityshanke.

Opetuskieli

suomi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Vaatimuksena on 80% läsnäolo luennoilla sekä kaikkien kotitehtävien ja oman opiskelun kehittämishankkeen tekeminen.

Suositellut suoritusajankohdat

Kevätlukukausi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaalit ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta

Lisätietoja

Kohderyhmänä lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Opintojaksolle otetaan enintään 150 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssilla luennoitsijoina on lääketieteellisen tiedekunnan opettajia, kasvatustieteen ja psykologian asiantuntijoita. Lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat pitävät kurssilla omia puheenvuoroja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
Lääketieteelliset oppiaineet
Biolääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, lääk.