Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » Valinnaisopintokori
PATO5909 Normaalitilasta patologiaan 1 op
Vastuutaho
Patologia
Vastuuhenkilö
Professori Ilmo Leivo, Patologia ja oikeuslääketiede, Biolääketieteenn laitos
Edeltävät opinnot
Solu- ja kehitysbiologian opintokokonaisuus tai vastaavat tiedot.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla kerrataan eri elinten kudosrakenteita ja toimintaa sekä johdatellaan opiskelija pohtimaan tautiprosessien perusteita.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija kurssin jälkeen ymmärtää normaalirakenteiden merkityksen patologisten muutosten tunnistamisessa.

Sisältö

Normaalihistologian kertaus ja patologisten muutosten perusteiden esittely.

Toteutustavat

Seminaarit/luennot (12t). Itseopiskelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen järjestettyyn opetukseen.
Oppimispäiväkirja tai sähköinen palaute kurssin päätyttyä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kurssin voi suorittaa myös opintojen myöhemmässä vaiheessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Histologinen virtuaalinäytemateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging