Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH2031 Käännöstiede 5 op
Vastuutaho
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
eri opettajia
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee käännösteorian ja -tutkimuksen keskeiset suuntaukset ja käsitteet ja niiden taustatekijöitä. Hän hahmottaa teorian ja käytännön yhteyksiä ja tutkimuksen merkitystä sekä sitä, miten teoriamalleja hyödynnetään kääntämisen ja käännösten analysoimisessa ja kuvaamisessa. Hän saa omaan tutkielmatyöskentelyynsä tietoa aiheista ja tutkimuskysymyksistä.

Sisältö

Kääntäminen tutkimuksen ja teorianmuodostuksen kohteena. Miksi ja miten käännöksiä ja kääntämistä ja tulkkausta tutkitaan? Käännöstutkimuksen syntyyn ja eri teorioiden kehittymiseen vaikuttaneet tekijät; käännöstieteen varhaisvaiheet; eri maissa ja kielialueilla syntyneet teoriat; kulttuurinen, kielellinen ja sosiologinen käänne. Tutkimussuuntausten keskinäiset suhteet ja eri teorioiden avaamat tutkimusnäkymät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Luentopäiväkirjan suorituskieli sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ohjattu luentopäiväkirja

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Lisätietoja

Kurssi on avoin kaikille Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pääaineopiskelijoille, käännösviestinnän polun opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset