Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH2045 Tulkkaustyöpaja II 5 op
Vastuutaho
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Englannin, ranskan, espanjan ja saksan kieli

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa valmistautua itsenäisesti tulkkaustoimeksiantoa varten kokoamalla tietoa ja perehtymällä tausta-aineistoon sekä tietää, miten toimitaan simultaanitulkkina konferenssitilanteessa.

Sisältö

Kurssilla vahvistetaan simultaanitulkkauksen tekniikkaa, aktiivista kielitaitoa ja kykyä analysoida ja arvioida omia suorituksia, kootaan ajankohtaisten aihealueiden terminologiaa sekä syvennetään tietoja tulkkauksen tutkimuksesta.

Toteutustavat

Kieliparikohtaiset harjoitukset (28 t), tiedonhaku ja tausta-aineistoihin perehtyminen, itsearviointi ja muu itsenäinen työskentely (102 t)

Opetuskieli

suomi, englanti, ranska, saksa, espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Harjoituspäiväkirja, tiedonhakutehtävät, itsearviointi- ja loppuraportti

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset