Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0036 Terminologia 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija oppii perustiedot terminologiasta sekä perehtyy kaksikielisen (suomi-espanja tai espanja-suomi) sanastotyön periaatteisiin. Kurssin päätyttyä opiskelija osaa hyödyntää sanastotyön periaatteita myös kääntämisessä.

Sisältö

Termityön periaatteet ja menetelmät, terminmuodostuksen keinot ja käsitejärjestelmien kuvaaminen. Kaksikielisen terminologisen sanaston laatiminen.

Toteutustavat

Ryhmäopetus 14 h, itsenäinen työskentely ja verkkotyöskentely 102 h. Opetus jakaantuu kahdelle periodille siten, että kontaktitunteja on joka toinen viikko.

Opetuskieli

espanja, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, lähdekirjallisuuden hyödyntäminen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Lisätietoja

Ensisijaisesti espanjan kääntämisen opintopolun opiskelijoille (enintään 18 opiskelijaa). Mikäli kurssilla on tilaa, myös muiden oppiaineiden kääntäjäopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset