Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH2039 EU-tietous 5 op
Vastuutaho
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja / yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on saanut perustiedot Euroopan unionista sekä sen keskeisestä terminologiasta.

Sisältö

EU:n historia, rakenne, toiminta ja päätöksentekomenetelmät. EU:n keskeiset asiakirjat ja EU-lainsäädäntö, EU-tiedon lähteet. EU:n monikielisyys.

Toteutustavat

Luentokurssi (14 t), ryhmätyöskentely (14 t), kirjallisuuteen tutustuminen ja tentti (102 t).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssi on avoin kaikille Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pääaineopiskelijoille, käännösviestinnän polun opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla.
Kurssi järjestetään yhteistyössä poliittisen historian oppiaineen kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
KÄYH2039 EU-tietous
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset